Bestuur TV de Balledonk

De vereniging wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers bestaande uit 7 leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Wim Dortmans (voorzitter)
  • Cyril Haeve (penningmeester)
  • Margo van Dijk (vacature)


Verder hebben zitting leden met bijzondere taken als:

  • Technische commissie (vacature)
  • Jeugdcommissie (vacature)
  • Facilitair en Kantine (Heidi Juin)
  • Technische dienst (Rene Steenbakkers)
  • Ledenadministratie (Marloes Bijnen en Susan van den Akker)

Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per jaar. De diverse commissies in de vereniging werken zelfstandig en leggen één keer per jaar verantwoording af bij het bestuur.

De bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten en financiën en worden de leden gevraagd goedkeuring te geven aan de voorgestelde plannen en begroting.

Notulen ALV 2022

Notulen ALV tv de Balledonk 22-03-2022 (2).docx