De vereniging wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers bestaande uit 7 leden. Dagelijks bestuur zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder hebben zitting leden met bijzondere taken als: Technische commissie, Jeugdcommissie, Facilitair en Kantine en afgevaardigde van de Stichting. Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per jaar. De diverse commissies in de vereniging werken zelfstandig en leggen één keer per jaar verantwoording af bij het bestuur.

De bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de ALV doet het bestuur verslag van  de activiteiten en financiën en worden de leden gevraagd goedkeuring te geven aan de voorgestelde plannen en begroting.

 

Beleidsplan TV De Balledonk
ALV NOTULEN 2018

Het bestuur

Wim Dortmans

Voorzitter

Cyril Haeve

Penningmeester

Margo van Dijk

Secretariaat

Suzanne van Lankvelt

Jeugdcommissie

Hans Rolink

Technische Commissie

Ronald Verhallen

Stichting

Jan Habraken

Kantinebeheer

Mirjam van Grinsven

Ledenadministratie