Lid worden

Ondergetekende geeft zich hierbij op als nieuw lid van tennisvereniging TV De Balledonk.
Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier machtigt u tennisvereniging TV De Balledonk
om uw jaarlijkse contributie en/of kosten voor trainingen af te laten schrijven van uw bank- of girorekening.

Algemene gegevens

Vul hieronder uw gegevens in.

Pasfoto:
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geslacht: ManVrouw
E-mail:
Telefoon:
IBAN-nummer:
Machtiging: Ja, ik ga akkoord met mijn TV De Balledonk-machtiging

Lidmaatschap gegevens:

Lidmaatschap: Senioren (vanaf 25 jaar)Studenten (18 t/m 24 jaar)Jeugd (4 t/m 17 jaar)Ouder-kindCoronalidmaatschap
Al eens lid geweest van een tennisvereniging: JaNee
Welke vereniging:
KNLTB nummer:

Alleen invullen als u senior lidmaatschap aanvraagt:

Wilt u gaan trainen?: JaNee
AVG: Ja, ik ga akkoord met de privacy policy van TV De Balledonk Bekijk de privacy policy