Het is de taak van de Technische Commissie (TC) er voor te zorgen dat de leden op het gebied van competitie en training aan hun trekken kunnen komen op de tennisvereniging.

De externe competitie (voorjaar, najaar en winter voor de senioren) is een van de taken die vallen onder de TC. Contactpersonen binnen de TC voor de competitie zijn Manon Bax en Debbie van Boxmeer.
Voor vragen en /of opmerkingen aan de TC inzake de externe competitie, mail naar: competitie@tvdeballedonk.nl

Verder is de organisatie van de clubkampioenschappen(senioren) in handen van de TC contactpersonen voor de clubkampioenschappen zijn Ilse Dortmans en Han Goossens.
Voor vragen en /of opmerkingen aan de TC inzake de Clubkampioenschappen, mail naar: ck@tvdeballedonk.nl

Verder is de TC verantwoordelijk voor de trainingen die door Ben van der Bruggen worden gegeven.  In overleg met de TC wordt een trainingspakket aangeboden door Ben van der Bruggen. Ook zal Ben regelmatig ingezet worden op de club bij meerdere activiteiten, vooral betrekking hebbend op de jeugd.

Voor alle overige vragen en /of opmerkingen aan de TC, mail naar: tc@tvdeballedonk.nl

Manon Bax

Manon Bax

Competitieleider

Debbie van Boxmeer

Debbie van Boxmeer

Competitieleider

Mirjam van Zutphen

Mirjam van Zutphen

Technische commissie

Ilse Dortmans

Ilse Dortmans

Technische commissie

Han Goossens

Technische commissie

Mariënne van der Pas

Mariënne van der Pas

Technische commissie

Koen Seegers

Koen Seegers

Technische commissie

Hans Rolink

Technische commissie