Er is de mogelijkheid om op afspraak en tegen vergoeding met een grotere groep gebruik te maken van meerdere banen (minimaal 2) tijdens ‘daluren’ (€ 10 per baan/uur en € 10 per kantine-uur). Deze mogelijkheid geldt voor familieleden en sponsoren. Daarnaast maken scholen jaarlijks ook gebruik van de banen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Jan Habraken (06 – 50 90 92 20).