• Het welslagen van het afhangsysteem is alleen mogelijk indien iedereen zich aan de regels houdt. Wij  doen dan ook een dringend beroep op uw sportieve medewerking. Indien u een overtreding constateert, attendeert u hierop op vriendelijke wijze. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, meldt u dit aan een van de bestuursleden, zodat het bestuur het betreffende lid kan corrigeren.
  • Een geldige speelperiode is afgehangen indien twee of meer leden hun geldige bondspasje in het betreffende vak hebben afgehangen. Afhangen kan men uitsluitend voor een periode van 45 minuten. De klok dient te worden ingesteld op de aanvangstijd van uw speelperiode.
  • Het is niet toegestaan uw pasje tijdens of na afloop van de afgehangen speelperiode te verhangen voor een aansluitende speelperiode. U blijft doorspelen, totdat u uw baan aan anderen moet afstaan. Slechts dan kunt u een nieuwe speelperiode op een andere baan afhangen. Zolang uw baan beschikbaar blijft is het niet toegestaan om op een andere baan een nieuwe speelperiode af te hangen.
  • Indien een of meer banen vrij zijn, mogen slechts deze banen worden afgehangen. Het is dan dus niet toegestaan een baan af te hangen, waarop gespeeld wordt. Dit geldt ook indien de speelperiode van de spelers op die baan is verstreken.
  • Enkelspel is alleen toegestaan indien er geen wachtenden zijn. Een enkelspel mag tijdens de
    speelperiode wel worden uitgespeeld. In alle andere gevallen dient men voorzover dit te kennen wordt gegeven andere leden op de betreffende baan toe te laten tot een dubbelspel.
  • Indien men afgehangen heeft, moet men op het tenniscomplex aanwezig blijven totdat de speelperiode is aangevangen. Verlaat u het complex voortijdig, dan verliest u daarmee de betreffende speelperiode.
  •  In geval van competitie, training of andere evenementen, vastgesteld in de Algemene ledenvergadering   door Bestuur of Technische Commissie, kan er niet worden afgehangen op de hiervoor gereserveerde banen.
  • Als u wilt spelen moet u uw geldige pasje op het afhangbord plaatsen met de foto naar voren. Aan verlopen of “geleende” pasjes kan geen enkel recht worden ontleend. Deze mogen door anderen verwijderd worden.
  • In geschillen of situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur

Aldus vastgesteld door het bestuur T.V. De Balledonk.