Terugblik Algemene Ledenvergadering 22 maart

22 maart 2022


Beste leden,

Op dinsdag 22 maart vond de Algemene Ledenvergadering van TV de Balledonk plaats. Dit keer konden we elkaar gelukkig weer live ontmoeten in de kantine op ons tennispark.

Ook dit jaar heeft de kascommissie de financiële stukken van onze club gecontroleerd en hebben de aanwezige leden deze stukken goedgekeurd. 
 
Contributie 2022
Als gevolg van de verwachte prijsstijgingen van elektriciteit en gas, het jaarlijkse (kleine) te kort op de jaarrekening en de verwachte benodigde investeringen voor padel heeft het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering een contributie verhoging voorgesteld.

Op verzoek van de aanwezige leden is de prijsstijging voor de jeugdabonnementen minder groot dan oorspronkelijk voorgesteld. Dit om de prijs van de jeugdabonnementen geen reden te laten zijn om geen jeugdlid te worden van onze club.
 
De nieuwe tarieven zijn als volgt, met instemming van de aanwezigen, vastgesteld:
Senioren €147,-
Jongeren 18-24 jaar €75,-
Jeugd A (all in) €199,-
Jeugd B (alleen lidmaatschap) €60,-
Jeugd C (4-5 jarige) €99,-
 
De contributie zal in de eerste helft van april gefactureerd worden aan de leden.

Padel
De club en de stichting zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente, de buurtbewoners en de naastgelegen sportverenigingen over de realisatie van padelbanen op onze club. Het afgelopen jaar zijn de padelbanen op verschillende locaties op (en buiten) het park ingetekend. De voorkeur van zowel de gemeente als TV de Balledonk heeft het om deze op baan 7&8 te realiseren. Op dit moment zijn wij in afwachting van de resultaten van het akoestisch onderzoek wat binnenkort gaat plaatsvinden. 

Omdat de realisatie van de padelbanen op onze club nog even op zich laat wachten ,hebben we onder de aanwezigen 2x baanhuur + materiaal voor padel voor 4 personen verloot. De winnaars zijn Dennis van der Meijden en Elke van Daal. Van harte gefeliciteerd en veel plezier! 
 
De notulen van deze vergadering en het beleidsplan voor 2022 zullen op een later moment voor iedereen beschikbaar komen op onze website.
We danken de aanwezige leden voor hun komst, feedback en betrokkenheid deze avond.
 
Wim Dortmans
namens
Bestuur TV de Balledonk

Nieuwscategorieën