Uitnodiging ALV: 25 februari 2019, 19:00 uur

By 28 januari 2019Algemeen

Hallo allemaal,

Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene LedenVergadering.

Datum :     maandag 25 februari 2019
Locatie
:     kantine TV De Balledonk

Aanvang
19.00 uur: Financiën

 1. Jaarverslag van de penningmeester.
 2. Verslag van de kascontrolecommissie.
 3. Verenigingsbegroting voor het jaar 2019.

20.00 uur: Algemeen

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 30 januari 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken, jaarverslag.
 4. Bestuursbeleid 2019; het beleidsplan wordt geplaatst op de site.
 5. Korte presentaties van diverse commissies.
 6. Bestuursverkiezing.
  • Mirjam van Grinsven, Jan Habraken en Suzanne van Lankvelt treden af en stellen zich niet herkiesbaar.
  • Hans Rolink is eerder al afgetreden; er is nog geen vervangend bestuurslid.
  • Heidi van Gaal stelt zich beschikbaar als kandidaat-bestuurslid.
  • Leden kunnen zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid. Een kandidaat moet door tenminste 5 stemgerechtigde leden ondersteund worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, maar kunt er ook voor kiezen om vanaf 20.00 uur aan te sluiten.

Indien je er zeker van wilt zijn, dat je vraag tijdens de ledenvergadering behandeld wordt, geef deze dan vóór 11 februari even door aan het bestuur, via het secretariaat: secretariaat@tvdeballedonk.nl.

Wij hopen je op 25 februari 2019 te zien in onze kantine!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Tennisvereniging De Balledonk